نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی اصفهان که شامل بخش های آبیاری، باغبانی و نهاده های کشاورزی می باشد از ۲۶ الی ۲۹ آذرماه در محل برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برگزار گردید .
در این نمایشگاه ۱۲۰ شرکت کننده از ۱۴ استان کشور گرد هم آمده بودند.
شرکت نیلوفر پلاستیک یزد در این دوره برای دومین سال متوالی باهدف برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان محترم برای معرفی مجموعه و شناساندن محصولات تولیدی و در نهایت انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی حضور بعمل رسانید.
امید است با تداوم برگزاری اینگونه نمایشگاه ها زمینه را در جهت بسط و تقویت رقابت بین تولیدکنندگان داخلی مهیا کنیم.