نمایشگاه امسال بدلیل تخصصی بودن در زمینه کشاورزی با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان همراه شد.‌
در طول مدت برگزاری نمایشگاه، جلساتی با نمایندگان و مصرف کنندگان محصولات شرکت و همچنین جلساتی با تامین کنندگان مواد اولیه برگزار گردید.
در طی جلسات جداگانه که با اجرا کنندگان گلخانه در داخل و خارج از کشور تشکیل شد مشکلات و معضلات و نیز نقاط ضعف و قوت محصولات ایرانی و رقبای خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
این نمایشگاه از ۳۰ آبانماه لغایت سوم آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار گردید.